WNBR 2011 Amsterdam

World Naked Bike Ride, 11 juni 2011

De WNBR is een jaarlijkse ludieke fietsmanifestatie in meer dan 50 steden in 20 landen over de hele wereld, waarin de deelnemers een positieve houding naar lijf en milieu willen demonstreren en bevorderen. Het fietsen als alternatief voor autorijden is een centraal thema in de WNBR. De waardering voor het lijf als natuurlijke motor en het plezier in het fietsen wordt benadrukt door met een ludiek versierde fiets en/of versierd bloot (of bijna bloot) lijf te rijden, dresscode "as bare as you dare". De WNBR is voor mileubewustzijn en vrede, en voor waardering en zorg voor ons lichaam. Het is een protest tegen ongebreideld gemotoriseerd verkeer en wil het gebruik van de fiets promoten: het verbruik van olie verpest het milieu en is een sluipmoordenaar door kankerverwekkend gif en fijn stof in de lucht, klimaatrampen, verkeersongevallen en ongezond leven door te weinig beweging. Bovendien is de WNBR een protest tegen olieafhankelijkheid; deze heeft immers een enorme invloed op de verhoudingen tussen landen en heeft geleid tot veel geweld en talloze slachtoffers in oorlogen en aansluitende geweldsacties. De WNBR wil het bewustzijn van dit alles vergroten, niet door sombere verhalen maar door het simpele plezier in het leven te tonen. Daarbij versterkt het bloot fietsen, niet gekoppeld aan erotiek en seks, het gevoel van vrijheid. Het creatief versieren van de fiets en van eigen lijf - mogelijk met bodypainting - past hier bij en wordt gestimuleerd bij de WNBR.


11 juni 2011, Amsterdam. Zie de website (WNBR Nederland)


Verzamelde pers- en lezersfoto's, van o.a. AD, AT5, John Melskens, RTV N-H, Parool, telegraaf en Volkskrant.
website WNBR Nederland
e-mail