Parketnummer: 21-005457-03
Uitspraak d.d.: 21 september 2004
TEGENSPRAAK

Gerechtshof te Amsterdam
zitting houdende te
Arnhem
meervoudige kamer [...]


Arrest


gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter te Utrecht van 21 oktober 2003 in de strafzaak tegen [...]

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleinding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 29 april en 27 september 2004 [...]
[...]

De telastelegging

Aan verdachte is telastegelegd dat:

hij op of omstreeks 4 juli 2004 te Breukelen, zich ongekleed bevond, buiten de door de gemeenteraad van Breukelen als geschikt voor ongeklede recreatie aangewezen plaats, het Recreatieterrein de Zwaan.

[...]

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert niet het strafbaar feit van artikel 430a van het Wetboek vam Strafrecht op, aangezien het bestanddeel "die voor ingeklede recreatie niet geschikt is" niet in de bewezenverklaring (evenmin als in de telastelegging) is opgenomen. Het hof verklaart het bewezenverklaarde derhalve niet strafbaar en ontslaat verdachte te dier zake van rechtsvervolging.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht. [...]trefwoorden: 21-005457-03 artikel 430a breukelen 4 juli 2001 gerechtshof amsterdam arnhem ongekleed ongeklede recreatie niet geschikt zwaan wetboek van strafrecht